Ortaklar

 • Yuksel Yalova 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı yılda İstanbul Üniversitesinde, İstanbul Konservatuvarı - Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1980 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku kürsüsünde Asistan oldu. 1981 yılından 1983 yılına kadar, Nice Üniversitesinde Hukuk ve İktisat Fakültesinde bilimsel araştırmalar ve çalışmalar programına katıldı. 1994 yılında doktora yaptı. 1991-2002 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aydın'ın milletvekili oldu. 1999-2001 yıllarında Devlet Bakanı (Özelleştirme, Bankacılık, Avrupa Birliği) oldu. 2001-2002 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı oldu. 2001 yılında Mimar Sinan Üniversitesinden kendisine Fahri Doktora verildi ve yine 2001 yılında üstün hizmet nedeniyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden en yüksek ödülü aldı. Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinin de profesörü oldu. Ankara Barosunda 12775 Sicil numarası ile kayıtlı olup halihazırda Yalova Hukuk Bürosu sahibidir.
  Ekonomik ve maliye politikası konusunda uzmanlaşmış, LUISS Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Çeşitli sektörlerde Trader, Satış Müdürü ve İş Yönetici olarak, özellikle Latin Amerika ve Uzak Doğu'da ağırlıklı olarak yurt dışında çalıştı. Geçmiş 12 yıl içinde iş geliştiricisi / business Developer olarak hareket ederek enerji sektöründe ve özellikler:
  • Düzenleyici hususlar ve izin prosedürleri
  • Enerji sektöründe proje finansmanı /Project Financing mekanizmalarının uygulanması
  • Verimlilik ve enerji tasarrufu
  • Kojenerasyon ve Trijenerasyon
  • Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi
  Uzman olarak Uluslararası Konferanslara katıldı ve enerji üretim ve dağıtım tesisleri ve sistemlerin inşaatı için fizibilite çalışmalarının geliştirilmesi için çok sayıda sanayi teknik ekipler ile birlikte çalıştı.
  1973 yılında Roma Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. BT kullanıcıların uzaktan yönetimi için ENEL ilk projesinin geliştirme ve uygulanması için Italtel, Siemens, Alcatel ve Landis & Gyr Konsorsiyumu Teknik Koordinatörü olmuştu. Enel MT dağıtım ağı için Ulusal Uzaktan Kontrol sisteminin uygulanması için Considi (Landis & Gyr, Elsag Bailey, Telettra) Konsorsiyumu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştu. Landis & Gyr Italy Spa'nın Satış Müdürü ve ACEA Distribuzione - Roma için Müşteri Hizmetleri ve Enerji Bilançosu Yetkili Müdürü olmuştu. Roma kentinde (1,5 milyon kullanıcı) Akıllı Sayaçları sisteminin uygulanması için ACEST (Acea Distribuzione, bTicino, Siemens Metering) Konsorsiyumunun Genel Müdürü ve ISKRAEMECO Italia - Elektrik sayaçları - için CEO olmuştu.
  Şu anda uygulamalı bilgisayar bilimi ve elektrik enerjinin rasyonel kullanımı alanında faaliyet gösteren (Roma, Milano, Udine, Imola)'daki şirketlerin Yönetim kurulu üyesi ve / veya danışmanı; ENERGETHICA FIERE'nin Teknik sponsoru olan WINCOMERS - World Institute for Network Control and Meters Reading Systems - kuruluşu Kurucusu (2004) ve Operasyonel Başkan Yardımcısı: yenilenebilir enerji tesislerinin doğrulanması için GSE – Enerji Hizmetleri Yöneticisi- Müfettişi; “Smart Grids” akıllı şebekeler için CEI – İtalyan Elektroteknik Komitesi - CT313 üyesidir.
  Camilla Sica1975 yılında Roma'da doğdu. Roma Sapienza Üniversitesinde 2002 Hukuk fakültesinden mezun oldu, 2008 yılından beri İtalya ulusal avukatlar barosuna kayıtlıdır; 2011 yılında Roma Sapienza Üniversitesinden Çevre Hukuku alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2007 yılından beri Numa SrL için çevre hukuku konusunda danışmandır ve 2010 yılından Roma Studio Partini'de avukat olarak çalışmaktadır. 2000 yılından 2010 yılına kadar önceden yasal çırak olarak. sonra da avukat olarak Ussani D'Escobar (Roma) avukat bürosu ile işbirliği yaptı. Faaliyet alanı sportif kanunu (özellikle iş ilişkilerinde), idari ve ticaret hukuku (ihale ve sözleşmeler), sivil ve gayrimenkul hukuku (kamu ve özel gayrimenkul kıymetlerin yönetimi), ve çevre hukuku, bu sektörde özellikle fotovoltaik ve rüzgar enerji şirketleri için danışmanlık hizmetleri, izinler ve atıklar, çevresel zararlar için tazminat konularını kapsamaktadır.
  Elektrik Mühendisi olup 1974 yılında ENEL yanında Etüd ve Projeler için Ulusal Merkezinde faaliyete başladı. İhale ve fizibilite çalışmaları Uzmanı olup DKG / Genel Merkezi temsilcisi ve Termik Santralı endüstrisi sektörünün Elektrik Servis Koordinatörü olarak çalışmıştır. Terna SpA için "sistemlerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi" işlevin kapsamında, "Şebeke gelişimi ve üçüncü taraflar ile ilişkiler" biriminin Sorumlusu olmuştur; onun görevi, şebeke geliştirme planının uygulanması için GRTN (Ulusal İletim Şebekesinin Yöneticisi) ile ilişkilerin teknik yönetimini sağlanması, bağlantılar için üçüncü kişilerle ilişkilerin kurulması, mühendislik faaliyetleri, ulusal yeterliliği olan bakanlıklar ve kurumlar ile ilişkileri sağlayarak bakanlık düzeyinde izin ve ruhsat alma süreçlerin takip edilmesi olmuştu 2010 yılından itibaren TERNA için yeni tesislerin RTN (Ulusal İletim Şebekesi)'ne bağlanması için çözümler ön fizibilitesinin ve RTN standartları ile projelerin değerlendirilmesi için ve gerekli izinlerin verilmesi için RTN Komisyonları Birimi -Yatırımlar Planlama İşlevi içinde Terna Mühendislik ekibi koordinatörüdür.
  Makine Mühendisi; Cassino Üniversitesinde 2007 yılında mezun oldu. Roma Mühendisler Odası üyesidir. Kömür termik santrallerin, rüzgar ve fotovoltaik santrallerinin tasarımı kapsamında projelerin geliştirilmesi için çeşitli İtalyan KOBİ'ler ile işbirliğinde çalışmaktadır. 2007 yılından 2009 yılına kadar, Progetto10 şirketi yanında temel mühendislik ve özellikle Brezilya ve Şili bölgeleri için kömür santrallerin detaylı tasarımı ile uğraşmıştır. Şu anda Roma Meschini Enstitüsünde teknik disiplin ve mühendislik için bir öğretim görevlisi ve eğitmen olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, mekanik tasarım, özellikle karmaşık mekanik sistemlerin ve otomata tasarımı ve tasarım ve simülasyon için bilgisayar sistemleri (AutoCAD, LabView) ile iştigal etmektedir.
  INEPAR Enerji Geçmiş ve SADEFEM Başkanı, elektro-enerjik Brezilya liderlik 40 yıllık deneyimi ile. Güçlü iş geliştirme elektrik sektöründe deneyim - nesil, Brezilya ve Güney Amerika'da dağıtım ve iletim tesisleri.
  Maria Rita Mazzanti kıdemli Yasal Danışmanı ve uzmanlık onu alan Enerji Hukuku ve Regülasyon olduğunu. O Uluslararası Kurumlar, Ulusal Düzenleyici Otoriteler ve enerji şirketleri için çalışan profesyonel deneyimi 28 yıl vardır. O direktif ve UAEK Cenevre Ofisi Başkanı olarak Akdeniz Projesi Kıdemli Proje Yöneticisi (Avrupa Komisyonu Hibe Sözleşmesi ENI / 2014347-006) olarak özellikle yönetsel görevler yürüttü. Mesleki deneyim sırasında o enerji sektörleri için farklı ulusal yasal ve düzenleyici çerçeveler gözden geçirmiş ve o AB buna ulusal mevzuatın uyumlaştırılması için teklifler incelendi. O da ikincil mevzuat hazırlanması ve enerji alanında birincil mevzuatın gözden kapasite artırımı ve yardım mükemmel bir deneyim olgunlaştı. O düzenli olarak, enerji mevzuatı ve AB direktiflerine uygunluğunu mevcut etkileşim ve farklı düzeylerde yerel kurumların yardımcı olmak inceleme tavsiyelerde bulunur. O Suudi Arabistan, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya ikamet etti ve 2006 yılından bu yana o Cenevre (İsviçre) bir mukimi.
  Ilaria Luconi, süreç mühendisi inceleme ve petrol ve gaz tesisatları ile ilgili süreç diyagramlarının hazırlanması (PFD) ve yolculuk (P & kimlikleri) on yıllık bir deneyime sahiptir; PRO / II yazılımı ve malzeme ve ısı dengelerinin düzenleme ile süreç simülasyonları; Doğrulama ve bitki ekipman ve araçların boyutlandırılması. Uzmanlık alanı proses mühendisliği, ölçme kızağa (tasarım ve yapım) ve Anahtar teslimi fabrikalar montaj tüm alanı kapsar. Su sektöründe uzman, kaynak yönetimi politikaları için belirli bir iş ile ilgilenir ve olası teknolojik çözümler konusunda bilgilendiriyor. Ve uluslararası ihalelerin yönetimi ve iş geliştirme ortağı ile ilişki yönetiminden sorumlu.