Partnerler

 
IANUS büyük ve küçük şirketler, üniversiteler, kamu yönetiminin farklı geçmişlere sahip profesyonellerden oluşan bir grup tarafından 2010 yılında kurulmuştur. Deneyim ve enerji iş ve enine BİT, organizasyon ve yönetim de dahil olmak üzere yarar, tüm yönlerini kapsayacak olabilir ortağı, iştirakçi ve ortak yönetsel becerileri yüksek profiline. Biz, teknik, ekonomik ve insani beceriler sistemi sağlamak danışmanlık hizmetleri sunan, enerji verimliliği projelerinin, şıklığı, yenilenebilir ve altyapı sistemlerini geliştirmek.
Ortaklarımız Avrupa, Kuzey Afrika ve Brezilya'da iletim hatlarının 3.000 'den fazla km geliştirmek ve İtalya'da ve yurtdışında 50.000'den fazla MW için projeler oluşturmak ve yardımcı olmuştur; Ayrıca oluşturulan ve İtalya, Portekiz, Brezilya, Türkiye'de çeşitli araştırma projeleri izledi.
 
Franco Remondino 1938’de doğdu. Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Şu anda NUMA SRL’de Yönetici Ortak’tır. Enerji, birleşik üretim ve biyokütle gibi alanlarda Proje Yönetimi ile ilgilenmektedir. Bu konular üzerine hem ulusal (Toscana, Marche, Veneto) hem uluslararası (Slovenya, Avusturya, ABD) düzeyde çalışmaktadır. ISIS International Strategic Information Services – Consulting Co. Başkan Yardımcısı olarak İtalyan Elektrik Piyasası’nın serbestleşmesinden doğan yeni iş fırsatlarını araştırma ve saptama işiyle uğraşmıştır. Uluslararası Departman’ın Başkan Yardımcısı ve daha önce New York ofisi sorumlusu olarak ENEL’de bulunmuştur.
Etkinliğini, en geleneksel enerji konularının en yenilikçi olanlarla kesiştiği büyük İtalyan şirketleri ve yabancı genel merkezlerdeki yönetim ve planlama deneyimi karakterize etmiştir.
Pietro Palopoli 1949’da doğdu. Mühendislik mezunudur. 25 yıldan uzun bir süredir kaynaklar ve ürünler, bütçe ve iş geliştirme ile ilgili sorumluluklar taşıyarak profesyonel ve idari konumlarda bulunduğu çeşitli Finsiel Group şirketlerinde çalışmaktadır.
Etkinliği İtalya’da ve yurt dışında bulunan şirketlere ve kamu yönetimine hitap etmektedir. Uzun süredir ağ sistemleri, sistem niteliği, gerçek zamanlı komuta ve kontrol sistemleri, MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemleri, uluslaraşırı iş birliği ağları, GIS/GPS uygulamaları, Veri Niteliği, ağ sistemleri güvenliği, BPM/R gibi konularla uğraşmaktadır. DSX/IBM sistemi, uluslaraşırı ağ SOSENET, Bologna’da CUP, FSINFORMA kamu bilgi sistemleri, İtalyan devlet memurlarının emekli maaşları için INPDAP sistemi ve CRF/TSF sistemleri gibi projeleri gerçekleştirmiştir. En güncel Akıllı Şebeke ve Enerji ve Bilgi Sistemleri yakınsaması konularını da ele alan proje ve çözümler geliştirmekle uğraşmaktadır.
Antonio Moretti 1946’da doğdu. Nükleer Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve İşletme, Sistem Mühendisliği ve Proje Finansmanı yüksek lisansı ile eğitimini tamamladı. Antonio Elektrik Altyapı Mühendisliği ve Geliştirme, Akıllı Şebeke, Yeni İş Geliştirme ve Uluslararasılaştırma ile ilgilenmektedir. Şu anda Kuzey Afrika ve Avrupa arasındaki karşılıklı bağlantı ile ilişkili Üretim ve Uluslarası Güç Sistemi konuları için TERNA SpA’da (İtalyan TSO’su) ve Orta Amerika’daki dış yatırımlara ilişkin çekim değerlendirmesi için UNCTAD’da (Birleşmiş Milletler Temsilciliği) Başdanışman’dır. 28 yıldır ENEL’de çalışmaktadır ve 2001’de Enelpower’ın Uluslararası Proje Geliştirme Başkan Yardımcılığı’nı bırakmıştır; ENEL’de elektrik sistemlerin planlaması, dizaynı ve uygulaması ile uğraşmış ve Avrupa, Latin Amerika, eski Sovyetler Birliği, Asya, Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerindeki Kamu Hizmetleri ve Enerji Planlama sektörlerinde pek çok proje geliştirmiş ve yönetmiştir.
Cesi’nin Başdanışmanı ve bir serbest çalışan olarak, Elektrik Piyasası Yeniden Yapılandırması, Elektrik Sistem Entegrasyonu ve Yenilenebilir Enerji Dağıtımı ile ilişkili birçok Danışmanlık Hizmeti projesi yönetmiş ve geliştirmiştir. Güç Sistemlerinin teknik, yasal, kurumsal, ekonomik, finansal, düzenlemeye ve operasyona dair yönleri ve evrimi hakkında, hem yatırımcının çıkarını gözeten hem de planlama aktörlerine danışmanlık yapan birinin bakış açısından eksiksiz bir kavrayış sağlar.
Paolo Coppa 1950’de doğdu. Fizik bölümünden mezun oldu. Rome Tor Vergata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Endüstriyel Teknik Fizik profesörüdür. Bir trijenerasyon biyokütle tesisinin (elektrik üretimi, sıcak ve soğuk) fizibilite değerlendirmesini yapan komitenin başkanlığını yapmıştır; 2004’te başkanı olduğu AIPT’nin (İtalyan Termofizik Mülkler Derneği) kurucu üyelerindendir.
Ayrıca 2008’den beri, Üniversite Rehberlik Komitesi Başkanı’dır ve aynı zamanda yerleştirme ve SOUL projesi (Rehberlik Sistemi Üniversite İşleri)için Rektör’ün delegesidir.
Enerji sahasındaki inisiyatifler için yerel düzeyde Kamu Yönetimi ve Confindustria (İtalyan İşverenler Federasyonu) danışmanlığı yapmaktadır ve Isıtma, Enerji Verimliliği, biyokütle tesislerinin planlaması, yenilenebilir enerjiler ve bunlarla ilişkili çevresel etki çalışması alanlarında özel projeler geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.
Gaia Moretti 1983’te doğdu. Felsefe bölümünden mezun oldu. Roma’da bulunan LUMSA Üniversitesi’nde İletişim Bilimler ve Karmaşık Organizasyonlar doktorası yapmaktadır. CRESEC –Sosyal Sorumluluk, Olaylar ve İletişim Araştırma Merkezi- üyesidir; aynı zamanda GP-edu’ya, Rio Grande do Sul, Brezilya’daki UNISINOS Üniversitesi’nde Dijital Eğitim Araştırma Grubu’na ve LABESCOS’a, Brezilya’da bulunan Fortaleza Üniversitesi UNIFOR’daki İletişim, Eğitim ve Sosyalleşme Laboratuvarı’na da üyedir.
Dijital toplum ve organizasyonel web tabanlı öğrenme alanlarında araştırma etkinlikleri geliştiren merkezlerle iş birliği yapmaktadır. Şu anda Uluslararası Ofis Şefliği yaptığı Lizbon ISCEM’de (Instituto Superior de Comunicação Empresarial) Pazarlama ve İletişim eğitimi vermektedir.
Danışmanlık etkinliği eğitim etkinliklerinin planlaması ve gerçekleştirilmesini, yönetimsel eğitimleri, organizasyonel iletişim ile iletişim kampanya ve planlarının geliştirilmesini ve insan kaynakları yönetimi desteğini gerektiren şirketlere yöneliktir. EU Araştırma Projeleri Çağrıları (7FP, Avrupa Yardımı, Uluslararası İşbirliği ve diğerleri) alanında AB planlaması ve KOG’ların (Küçük ve Orta Girişimler) başlatılması ile uğraşmaktadır.
Giampero Caliento 1948’de doğdu. Felsefe bölümünden mezun oldu. İş danışmanıdır ve Formez’de Kurumsal ve Dış İlişkiler Ofisi Şefi olarak yöneticilik yapmıştır.
1986’da Güney’de Olağanüstü Müdahaleler Bakanı tarafından Genç Girişimciliği Geliştirilme Komitesi için “Yeni Şirketler için Eğitim ve Teknik Destek” bölümünün organizasyonu ve yönetimiyle görevlendirmiştir (yasa 44). Molise Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde İşletme Ekonomisi eğitmenliği yapmıştır. Treccani Enstitüsü İtalyan Ansiklopedisi için Güney’deki sorunlar ve iş yaratma politikaları konusunda uzmanlık yapmıştır. 1990’da profesör Giorgio Fuà tarafından ISTAO (Adriano Olivetti Ekonomi ve İşletme Yönetimi Çalışma Enstitüsü) Teknik Bilimsel Komitesi’ne çağrılmıştır.
İş Yönetimi Yüksek Lisansı (SDOA); İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (Tagliacarne Enstitüsü); Otel İşletmeciliği Yüksek Lisansı (Novum Mediterraneum); Yüksek Eğitim Müdür ve Profesörleri için Güncelleme Eğitimi (Kamu Eğitimi Bakanlığı); Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticiler için Güncelleme Eğitimi (Çalışma Bakanlığı) gibi çeşitli dersler vermiştir..
Gianfranco Sica 1941’de doğdu. Mühendislik bölümünden mezun oldu. Enerji Santralleri için O&M sistemlerinin tasarımı ve yönetiminde, elektrik sektörü ve işleyen elektrik enerjisi üretim santralleri için proje geliştirmede ve enerji projeleri geliştirme yönetiminde uzmandır. Ayrıca, biyokütle ve alternatif parlayıcılar alanıyla ilgilenmektedir.
NUMA SRL’de proje geliştirmede ve Avusturya ve Slovenya ile birbiriyle bağlantılı enerji hatları geliştirmekle uğraştığı GSE SpA’da doğrudan çalışmıştır. ENEL’de Sürekli Performans İyileştirme Programı’nın başında bulunmuştur..
Akdeniz ve Latin Amerika bölgelerinde iş ve proje geliştirme uzun tecrübesi ile elektrik mühendisi. O 'Enel Enerji Brasil Başkanı (2006 2004) olmuştur; Çin'de Kyoto Protokolü için güç istasyonları ve ilgili tesislerin (2007) sorumlu olduğu, ve proje nükleer Flamanville (Fransa), Enel üst düzey yöneticisi (2008 2011 için).