Hizmetler

IANUS aşağıdakileri kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır:

IANUS çeşitli iş alanlarında –enerji, çevre, üniversite araştırması, uluslararasılaşma desteği, BİT ve eğitim- çalışan çok sayıda şirket, profesyonel topluluk ve grupla iş birliği yapmaktadır. Bu iş birliği temelinde güncel ve işleyen bir ağ kurulmuştur.